Wybierz katalog:

KATALOG KSIĄŻEK

KATALOG KSIĄŻEK ZAKŁADU PATROLOGII

KATALOG CZASOPISM

KATALOG CZASOPISM ZAKŁADU PATROLOGII

KATALOG PRAC DYPLOMOWYCH
Prace dyplomowe przechowywane są w archiwum Papieskiego Wydziału Teologicznego na Bielanach - ul. Dewajtis 3, tel. [22] 869-98-90

WIADOMOŚCI ARCHIDECEZJALNE WARSZAWSKIE

WARSZAWSKIE STUDIA TEOLOGICZNEProgram MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 06.08.2012 (LINUX)
Wersja wyłącznie do użytku lokalnego i na płytkach CD
Program opracowany przez:
Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa